ინფორმაციის განახლების თარიღი 18.10.2019

საჯაროდ გამოქვეყნებული საჯარიმო ქვითრები


გაცნობებთ, რომ თუ სამართალდამრღვევისთვის საჯარიმო ქვითრის ჩაბარება ვერ ხერხდება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსით დადგენილი წესით, საჯარიმო ქვითარი საჯაროდ გამოქვეყნდება ვებ-გვერდზე ( www.rama.moh.gov.ge ) - ,,წამლის სააგენტო - საჯარიმო ქვითრის ბანერში". გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში, საჯარიმო ქვითარი პირისათვის ჩაბარებულად მიიჩნევა საჯაროდ გამოქვეყნებიდან 30-ე დღეს.ადმინისტრაციული ჯარიმა გადახდილ უნდა იქნას მისი ჩაბარებიდან 30 დღის ვადაში.

შენიშვნა!
საჯარიმო ქვითრის ძიება
საიდენტიფიკაციო ნომერი ქვითრის ნომერი ნებართვის ნომერი დაჯარიმების თარიღი დარჩენილია
(დღე)
მიმაგრებული
ქვითარი
4000547841710002252019-06-040
2455665421600004272019-06-030
215080668146006852019-05-310
2530703401310003622019-05-0311
202937992124000362019-05-0311
4049880551940005932019-07-0215
4000547841910002252019-07-0215
2060991211890004392019-07-0215
2046944131860003322019-07-0215
2455665421830004272019-07-0215
2049739391820000392019-07-0215
212807970181000852019-07-0215
248388098180000822019-07-0215
242262608179000782019-07-0215
202937992178000362019-07-0215
201954206164000242019-06-0415
4019634161520001512019-06-0315
4062566521400006992019-05-3115
2052440741920002682019-07-0221
2045690921900000452019-07-0221
2530703401870003622019-07-0221
206073906177000442019-07-0221
211342956 175000212019-07-0224
2002164081880000042019-07-0224
211342956211000212019-07-2653
202937992209000362019-07-2653
248388098207000822019-07-2653
212807970206000852019-07-2653
2049739392050000392019-07-2653
2455665422040004272019-07-2653
2049644132030003322019-07-2653
2530703402020003622019-07-2653
2060991212000004392019-07-2653
2045690921990000452019-07-2653
4000547841980002252019-07-2653
2052440741970002682019-07-2653
4049880551950005932019-07-2653
201954206176000242019-07-0253
242262608208000782019-07-2660