ინფორმაციის განახლების თარიღი 14.12.2019

საჯაროდ გამოქვეყნებული საჯარიმო ქვითრები


გაცნობებთ, რომ თუ სამართალდამრღვევისთვის საჯარიმო ქვითრის ჩაბარება ვერ ხერხდება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსით დადგენილი წესით, საჯარიმო ქვითარი საჯაროდ გამოქვეყნდება ვებ-გვერდზე ( www.rama.moh.gov.ge ) - ,,წამლის სააგენტო - საჯარიმო ქვითრის ბანერში". გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში, საჯარიმო ქვითარი პირისათვის ჩაბარებულად მიიჩნევა საჯაროდ გამოქვეყნებიდან 30-ე დღეს.ადმინისტრაციული ჯარიმა გადახდილ უნდა იქნას მისი ჩაბარებიდან 30 დღის ვადაში.

შენიშვნა!
საჯარიმო ქვითრის ძიება
საიდენტიფიკაციო ნომერი ქვითრის ნომერი ნებართვის ნომერი დაჯარიმების თარიღი დარჩენილია
(დღე)
მიმაგრებული
ქვითარი
242262608208000782019-07-263
2155905542420001982019-09-0320
201954206210000242019-07-2620
2002164082010000042019-07-2620
242262608214000782019-09-0220
1048972482300002772019-09-0220
2398665882500002942019-09-0420
2311711572480000152019-09-0420
2492649962350000242019-09-0220
4061563322330004372019-09-0220
2052440742290002682019-09-0220
4000547842280002252019-09-0220
2060991212260004392019-09-0220
2049644132220003322019-09-0220
2049739392170000392019-09-0220
212807970216000852019-09-0220
248388098215000822019-09-0220
202937992213000362019-09-0220
2045690922270000452019-09-0223
4043813162250003592019-09-0223
2455665422190004272019-09-0223
211342956234000212019-09-0228
2002164082240000042019-09-0228
2530703402230003622019-09-0228
4002317802390006782019-09-0334
2113748862210000502019-09-0234
215080668247006852019-09-0334
201954206212000242019-09-0242
4045636822380007082019-09-0344
4062566522430006992019-09-0349
4196201822460005942019-09-0352
2022301572490001132019-09-0452
2419939192410008412019-09-0356