მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

წამლის სააგენტოს უფროსის ბრძანებები

ბრძანება N15-1110/ო, (დანართი N1) 2019 წლის 02 აგვისტო (სსიპ წამლის სააგენტოში საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცხელ ხაზზე (15-05) და ელექტრონულ ფოსტაზე (infodagency@moh.gov.ge) ფარმაცევტული საქმიანობის წეს(ებ)ის დარღვევის ფაქტ(ებ)ზე შემოსული ინფორმაციის/შეტყობინების მიღების და მასზე რეაგირების წესის დამტკიცების შესახებ)

© 2019 - 2020 სსიპ წამლის სააგენტო
Created by Artmedia