მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

6.2 ინდივიდუალური საგანმანათლებლო აქტები, რომლებიც, ადმინისტრაციული ორგანოს შეფასებით, საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველია

© 2019 - 2020 სსიპ წამლის სააგენტო
Created by Artmedia