მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

დაწყებულია ადმინისტრაციული საქმისწარმოება ფარმაცევტული საქმიანობის ნებართვის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

5 სექტემბერი, 2019

დაწყებულია ადმინისტრაციული საქმისწარმოება ფარმაცევტული საქმიანობის ნებართვის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსის 2018 წლის 25 თებერვლის N02-2228/ო ბრძანების საფუძველზე გაცემული შპს ,,ედელვაისი“-ს ავტორიზებული აფთიაქის (მდებარე ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. N123-123ა) ნებართვა და შესაბამისად სანებართვო მოწმობა სერია ფდ  N000708.

© 2019 - 2020 სსიპ წამლის სააგენტო
Created by Artmedia