მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

დაწყებულია ადმინისტრაციული საქმისწარმოება ფარმაცევტული საქმიანობის ნებართვის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

23 აგვისტო, 2019

დაწყებულია ადმინისტრაციული საქმისწარმოება ფარმაცევტული საქმიანობის ნებართვის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

 

ა)  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, წამლის სააგენტოს უფროსის 2006 წლის 27 ივნისის N451/ადმ ბრძანების საფუძველზე გაცემული შპს ,,ალიანსი-91“-ის ll ჯგ. აფთიაქის (მდებარე დაბა ჩოხატაური, რუსთაველის ქ. N2ა) ნებართვა და შესაბამისად სანებართვო მოწმობა სერია წს N000841;

ბ)  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს,  სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსის 2010 წლის 29 დეკემბრის N1029/ო ბრძანების საფუძველზე გაცემული შპს ,,ნიმფა“-ს ავტორიზებული აფთიაქის (მდებარედაბა ჟინვალი, რუსთაველის ქუჩა N11) ნებართვა და შესაბამისად სანებართვო მოწმობა სერია  N000249;

გ)  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსის 2013 წლის 15 იანვრის N02-42/ო ბრძანების საფუძველზე გაცემული შპს ,,ფარმაკონი“-ს ავტორიზებული აფთიაქის (მდებარე ქ. ლაგოდეხი, კოსტავას ქ. N1) ნებართვა და შესაბამისად სანებართვო მოწმობა სერია ფდ N000064;

დ)  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსის 2018 წლის 13 აგვისტოს N02-1412/ო ბრძანების საფუძველზე გაცემული შპს ,,პსპ ფარმა“-ს ავტორიზებული აფთიაქის (მდებარე ქ. მარნეული, რუსთაველის ქ. N37-39) ნებართვა და შესაბამისად სანებართვო მოწმობა სერია ფდ  N000689;

ე)  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სსიპ წამლის სააგენტოს უფროსის 2019 წლის 1 თებერვლის N15-145/ო ბრძანების საფუძველზე გაცემული შპს ,,ეიბისიფარმ+“-ის ავტორიზებული აფთიაქის (მდებარე ქ. თბილისი, წინანდლის ქ. N10 და N10-ის მიმდებარედ) ნებართვა და შესაბამისად სანებართვო მოწმობა სერია ფდ  N000615.

© 2019 - 2020 სსიპ წამლის სააგენტო
Created by Artmedia