მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ფარმაცევტული წარმოების ნებართვის მქონე პირთა საყურადღებოდ!

31 ივლისი, 2019

გაცნობებთ, რომ „ფარმაცევტული წარმოების საერთაშორისო, რეგიონული და ნაციონალური GMP-ის (კარგი საწარმოო პრაქტიკის) სტანდარტების ნუსხის აღიარების და წარმოების ნაციონალური GMP-ის (კარგი საწარმოო პრაქტიკის) სტანდარტის განსაზღვრისა და დანერგვის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის, 2010 წლის 16 ნოემბრის N349 დადგენილების საფუძველზე, დაიწყო საქართველოში არსებული ფარმაცევტული წარმოებების შეფასება/ანალიზი GMP სტანდარტებთან მიმართებაში.

აღნიშნული შეფასების ღონისძიებების განხორციელების მიზნით, უფლებამოსილი პირები ეტაპობრივად შეისწავლიან ფარმაცევტულ წარმოებებს. შეფასება განხორციელდება EU-GMP-ის გაიდლაინის საფუძველზე მომზადებული შესაბამისი კითხვარის საშუალებით. შეფასების შედეგები განიხილება, როგორც არასაჯარო და უზრუნველყოფილი იქნება მათი კონფიდენციალობის დაცვა.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, დაგვიკავშირდით ტელ.: 032-225-10-21  (10 05) ან მოგვწერეთ ელ-ფოსტაზე: infodagency@moh.gov.ge.

© 2019 - 2020 სსიპ წამლის სააგენტო
Created by Artmedia