მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

დაინტერესებულ პირთა საყურადღებოდ!

24 ივნისი, 2019

სსიპ წამლის სააგენტოს უფროსის 2019 წლის 5 აპრილის N15-485/ო ბრძანების შესაბამისად, ბაზარზე რეალიზაციისათვის ნებადართულია სარტანების შემცველი შემდეგი ფარმაცევტული პროდუქტი:

ATACAND®16 მგ ტაბლეტი №28 (სერია V1332B; მწარმოებელი - AstraZeneca GmbH, Germany)

© 2019 - 2020 სსიპ წამლის სააგენტო
Created by Artmedia