მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

დაინტერესებულ პირთა საყურადღებოდ!

21 მაისი, 2019

სსიპ წამლის სააგენტოს უფროსის 2019 წლის 5 აპრილის N15-485/ო ბრძანების შესაბამისად, ბაზარზე რეალიზაციისათვის ნებადართულია სარტანების შემცველი შემდეგი ფარმაცევტული პროდუქტი:

  • ESANTIL PLUS, 150მგ/12.5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №28 (სერიები: 1703410002; 1703410004;    1803410001;  1703410003;    მწარმოებელი - Ilko Ilac Sanayi ve Ticaret A.S., Turkey)
  • ESANTIL PLUS, 300მგ/12.5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №28 (სერიები: 1703430003;  1703430004;   1803430001;  1803430002;    მწარმოებელი - Ilko Ilac Sanayi ve Ticaret A.S., Turkey)
© 2019 - 2020 სსიპ წამლის სააგენტო
Created by Artmedia