მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

დაინტერესებულ პირთა საყურადღებოდ!

21 მაისი, 2019

სსიპ წამლის სააგენტოს უფროსის 2019 წლის 5 აპრილის N15-485/ო ბრძანების შესაბამისად, ბაზარზე რეალიზაციისათვის ნებადართულია სარტანების შემცველი შემდეგი ფარმაცევტული პროდუქტი:

  • Lorista® H, 100მგ+12.5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №28 (სერიები: NF5162 და NF9300; მწარმოებელი - KRKA, d.d. Novo mesto, Slovenia)
  • Lorista®, 100მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №28 (სერია NF0949; მწარმოებელი - KRKA, d.d. Novo mesto, Slovenia)
  • Lorista®, 25მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №28  (სერია NF2520; მწარმოებელი - KRKA, d.d. Novo mesto, Slovenia)
© 2019 - 2020 სსიპ წამლის სააგენტო
Created by Artmedia