მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

დაინტერესებულ პირთა საყურადღებოდ!

17 მაისი, 2019

სსიპ წამლის სააგენტოს უფროსის 2019 წლის 5 აპრილის N15-485/ო ბრძანების შესაბამისად, ბაზარზე რეალიზაციისათვის ნებადართულია სარტანების შემცველი შემდეგი ფარმაცევტული პროდუქტები:

 

  • ATACAND®, 8მგ ტაბლეტი №28 (სერიები: NANY; NASB; NAUD; NAUH; NAVM)
  • ATACAND®, 16მგ ტაბლეტი №28 (სერიები: ZAPX; ZASA; ZAUE; ZAVH; ZAWX; ZAXT)
  • ATACAND®, 32მგ ტაბლეტი №28 (სერიები: T826B; U261A; V285A)

მწარმოებელი: AstraZeneca GmbH, Germany.

© 2019 - 2020 სსიპ წამლის სააგენტო
Created by Artmedia