მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
 • slider4
 • slider 2
 • slider5
 • slider 1

დაინტერესებულ პირთა საყურადღებოდ!

17 მაისი, 2019

სსიპ წამლის სააგენტოს უფროსის 2019 წლის 5 აპრილის N15-485/ო ბრძანების შესაბამისად, ბაზარზე რეალიზაციისათვის ნებადართულია სარტანების შემცველი შემდეგი ფარმაცევტული პროდუქტები:

 

 • ATACAND®, 8მგ ტაბლეტი №28 (სერიები: NANY; NASB; NAUD; NAUH; NAVM)
 • ATACAND®, 16მგ ტაბლეტი №28 (სერიები: ZAPX; ZASA; ZAUE; ZAVH; ZAWX; ZAXT)
 • ATACAND®, 32მგ ტაბლეტი №28 (სერიები: T826B; U261A; V285A)
 • Candezek Combi, 16მგ+5მგ, მყარი კაფსულა N30 (სერია11885730; მწარმოებელი - Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A., პოლონეთი)
 • Candezek Combi, 16მგ+10მგ, მყარი კაფსულა N30 (სერია 11879759; მწარმოებელი - Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A., პოლონეთი)
 • Candezek Combi, 16მგ+5მგ, მყარი კაფსულა N30 (სერია11885730; მწარმოებელი - Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A., პოლონეთი)
 • Candezek Combi, 16მგ+10მგ, მყარი კაფსულა N30 (სერია 11879759; მწარმოებელი - Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A., პოლონეთი)
 • Valsacor®, 80მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №28 (სერია D70513; მწარმოებელი - KRKA, d.d. Novo mesto, Slovenia)
 • Valsacor® HD160, 160მგ/25მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №28 (სერიები: D69583 და D71223; მწარმოებელი - KRKA, d.d. Novo mesto, Slovenia)
 • Valsacor® H80, 80მგ/12,5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №28 (სერია NH1317; მწარმოებელი - KRKA, d.d. Novo mesto, Slovenia)
 • Valsacor®, 160მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №28 (სერია D73491; მწარმოებელი - KRKA, d.d. Novo mesto, Slovenia)
 • Lorista® H, 50მგ/12,5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №28 (სერია NH0758; მწარმოებელი - KRKA, d.d. Novo mesto, Slovenia)
 • Lorista® H 100, 100მგ+12.5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №28 (2X14) (სერია NF4943; მწარმოებელი - KRKA, d.d. Novo mesto, Slovenia)
 • Lorista®, 100მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №28 (2X14) (სერია NH0563; მწარმოებელი - KRKA, d.d. Novo mesto, Slovenia)
 • TENZILIN, 160მგ + 10მგ + 25მგ ტაბლეტი №20;

(სერია 010319;  მწარმოებელი - შპს „გამა“, საქართველო; სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი და რეგისტრაციის უფლების მქონე სუბიექტი - შპს „ელ ფარმ“, საქართველო) 

 • Lorista®, 25მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №28 (სერია NF7252 და სერია NE9451; მწარმოებელი - KRKA, d.d. Novo mesto, Slovenia)
 • Lorista®, 50მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №28 (სერია NF4896 და სერია NF8500; მწარმოებელი - KRKA, d.d. Novo mesto, Slovenia)
 • Lorista®, 100მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №28 (სერია NF2680 და სერია NF2679; მწარმოებელი - KRKA, d.d. Novo mesto, Slovenia)
 • Lorista® H, 100მგ/25მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №28 (სერია NF5582; მწარმოებელი - KRKA, d.d. Novo mesto, Slovenia)
 • Lorista® HD, 100მგ/25მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №28 (სერია NF5576; მწარმოებელი - KRKA, d.d. Novo mesto, Slovenia)
 • Lozatenz, 50მგ + 12,5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №30 (სერიები: L170307; L1707263; L1707264)
 • Lozatenz, 100მგ + 25მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №30 (სერიები: L170724; L1707241; L1707242)

მწარმოებელი: Bluepharma – Industria Farmaceutica, S.A. (პორტუგალია)

 

 • Vamloset®, 5მგ+80მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N28 (სერიები: 3790918 და 7921018)
 • Vamloset®, 5მგ+160მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N28 (სერიები: 2260718 და 7531018)
 • Vamloset®, 10მგ+160მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N28 (სერიები: 2330818 და 7631018)

მწარმოებელი: KRKA-RUS  LLC (რუსეთი)

 

მწარმოებელი: AstraZeneca GmbH, Germany.

 

 

© 2019 - 2020 სსიპ წამლის სააგენტო
Created by Artmedia