მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

დაინტერესებულ პირთა საყურადღებოდ!

13 მაისი, 2019

სსიპ წამლის სააგენტოს უფროსის, 2019 წლის 5 აპრილის, N15-485/ო ბრძანების შესაბამისად, ბაზარზე რეალიზაციისათვის ნებადართულია სარტანების შემცველი შემდეგი ფარმაცევტული პროდუქტები:

  • Lozatenz, 50მგ + 12,5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №30 (სერიები: L170307; L1707263; L1707264)
  • Lozatenz, 100მგ + 25მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №30 (სერიები: L170724; L1707241; L1707242)

მწარმოებელი: Bluepharma – Industria Farmaceutica, S.A. (პორტუგალია)

© 2019 - 2020 სსიპ წამლის სააგენტო
Created by Artmedia