მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

დაინტერესებულ პირთა საყურადღებოდ!

6 მაისი, 2019

სსიპ წამლის სააგენტოს უფროსის 2019 წლის 5 აპრილის N15-485/ო ბრძანების შესაბამისად, ბაზარზე რეალიზაციისათვის ნებადართულია სარტანების შემცველი შემდეგი ფარმაცევტული პროდუქტები:

  • Lorista®, 25მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №28 (სერია NF7252 და სერია NE9451; მწარმოებელი - KRKA, d.d. Novo mesto, Slovenia)
  • Lorista®, 50მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №28 (სერია NF4896 და სერია NF8500; მწარმოებელი - KRKA, d.d. Novo mesto, Slovenia)
  • Lorista®, 100მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №28 (სერია NF2680 და სერია NF2679; მწარმოებელი - KRKA, d.d. Novo mesto, Slovenia)
  • Lorista® H, 100მგ/25მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №28 (სერია NF5582; მწარმოებელი - KRKA, d.d. Novo mesto, Slovenia)
  • Lorista® HD, 100მგ/25მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №28 (სერია NF5576; მწარმოებელი - KRKA, d.d. Novo mesto, Slovenia)
© 2019 - 2020 სსიპ წამლის სააგენტო
Created by Artmedia