მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

დაინტერესებულ პირთა საყურადღებოდ!

3 მაისი, 2019

სსიპ წამლის სააგენტოს უფროსის 2019 წლის 5 აპრილის N15-485/ო ბრძანების შესაბამისად, ბაზარზე რეალიზაციისათვის ნებადართულია სარტანების შემცველი შემდეგი ფარმაცევტული პროდუქტი:

 

  • TENZILIN, 160მგ + 10მგ + 25მგ ტაბლეტი №20;

(სერია 010319;  მწარმოებელი - შპს „გამა“, საქართველო; სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი და რეგისტრაციის უფლების მქონე სუბიექტი - შპს „ელ ფარმ“, საქართველო) 

© 2019 - 2020 სსიპ წამლის სააგენტო
Created by Artmedia