მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

დაწყებულია ადმინისტრაციული საქმისწარმოება ფარმაცევტული საქმიანობის ნებართვის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

17 ოქტომბერი, 2018

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსის 2018 წლის 11 იანვრის N02-49/ო ბრძანების საფუძველზე გაცემული შპს ,,მწვანე აფთიაქი“-ს ავტორიზებული აფთიაქის (მდებარე ქ. თბილისი, აბასთუმნის ქ. N2) ნებართვა და შესაბამისად სანებართვო მოწმობა სერია N000653;

© 2019 - 2020 სსიპ წამლის სააგენტო
Created by Artmedia