მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

დაწყებულია ადმინისტრაციული საქმისწარმოება ფარმაცევტული საქმიანობის ნებართვის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

5 ოქტომბერი, 2018

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსის 2011 წლის 18 ნოემბრის N02-1241/ო ბრძანების საფუძველზე გაცემული შპს ,,კისტოზური ფიბროზის ეროვნული ცენტრი“-ს ავტორიზებული აფთიაქის (მდებარე ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. 2/6) ნებართვა და შესაბამისად სანებართვო მოწმობა სერია N000401;

© 2019 სსიპ წამლის სააგენტო
Created by Artmedia