მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

შპს ,,დათფარმას'' ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვის გაუქმების შესახებ

9 თებერვალი, 2018

ძალადაკარგულად გამოცხადდა შპს „დათფარმა“-ზე გაცემული ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვა, მდებარე: ქ. თბილისი, კალოუბნის ქ. N 6. (იხ.ბრძანება)

© 2019 - 2020 სსიპ წამლის სააგენტო
Created by Artmedia