მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

დაწყებულია ადმინისტრაციული საქმისწარმოება ფარმაცევტული საქმიანობის ნებართვების და ლიცენზიების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

5 თებერვალი, 2018

ა) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსის 2015 წლის 27 ქოტომბრის N02-1456/ო ბრძანების საფუძველზე გაცემული შპს ,,ფარმა ჯ და ს“-ს ავტორიზებული აფთიაქის (მდებარე ქ. თბილისი, გლდანი 3ა, მე-15 კორპუსის მიმდებარე შენობა-ნაგებიბა N2) ნებართვა და შესაბამისად სანებართვო მოწმობა სერია ფდ N000303;

ბ) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსის 2016 წლის 11 აგვისტოს N02-1374/ო ბრძანების საფუძველზე გაცემული შპს ,,გ.მ.კ კომპანი“-ს ავტორიზებული აფთიაქის (მდებარე ქ. თბილისი, წერეთლის გამზ. N74) ნებართვა და შესაბამისად სანებართვო მოწმობა სერია ფდ N000483;

გ) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსის 2016 წლის 1 დეკემბრის N02-2019/ო ბრძანების საფუძველზე გაცემული შპს ,,ქ.ქ ფარმა“-ს ავტორიზებული აფთიაქის (მდებარე ქ. თბილისი, იოსებიძის ქ. N59) ნებართვა და შესაბამისად სანებართვო მოწმობა სერია ფდ N000497;

© 2019 - 2020 სსიპ წამლის სააგენტო
Created by Artmedia